دبیرستان سادات   دوره دوم
سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون ورودی پایه  دهم سال تحصیلی 97-96
Skip Navigation Links

 
چاپ کارت ورود به جلسه آزمون ورودی پایه دهم 6 خرداد از ساعت 12:00 مقدور میباشد